Nieuws

Op 6 oktober 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad
Op 25 september 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Aangetekend + mail   Gouverneur Carina Van Cauter Vlaams Administratief Centrum - Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 1. binnenland.oostvlaanderen@vlaanderen.be   Betreft: Klacht met betrekking tot openbaarheid van bestuur en verloop gemeenteraad en OCMW-raad van 21 en 22 …

Op 22 september 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Benoeming voorzitter GECORO maakt brokken   Vriendjespolitiek ten top bij de aanstelling van de voorzitter van de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening (GECORO), die het College van Burgemeester en Schepenen adviseert bij het opmaken van het ruimtelijk structuurplan, stedenbouwkundige …